GAP ACADEMY

Voor de Werving en Selectie -met betrekking tot de techniek- hebben wij een eigen model ontwikkeld waarin technische kennis, vaardigheden en ervaring getoetst worden. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever, gemeenten, Roc en overige instellingen. Hiervoor hebben wij onder andere een digitale(educatie,test) omgeving als ook onze eigen praktijk ruimte voor opleiding met machinepark en docenten op alle niveau’s.

Meetbaar keuzes maken. We laten graag de resultaten en werkwijze aan u zien! Of kijkt u eens op gapacademy.nl voor een voorbeeld.