Werkgevers

Met de gecombineerde kennis en expertise van DOK 4 en haar partners kunnen vraag en aanbod optimaal op elkaar afgestemd. Door samenwerking met preferente opleiders blijven wij op zoek naar continue verbetering van de kandidaten.

U als ondernemer of instelling kunt zich bezig  houden met organiseren en managen van uw onderneming instelling. Dok 4 zal u ondersteunen bij de werving en selectie, opleiding en begeleiding van nieuwe en bestaande medewerkers.

Tegen de achtergrond van de vergrijzing en ontgroening, in een tijd dat budgetten krapper worden, moet er worden gezocht naar creatieve oplossingen om nu en in de toekomst bekwame medewerkers op te leiden en aan te kunnen trekken. Werkgevers moeten in een steeds krappere arbeidsmarkt meer en meer moeite doen om werkzoekenden aan zich te binden. Elke werkzoekende zal zo hard nodig zijn, dat ook de werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt, een goede plek zal moeten krijgen op de arbeidsmarkt.

De komende jaren zal de beschikbaarheid aan geschoold vak personeel verder afnemen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat de top tien banen van nu vijf jaar gelden nog niet bestonden.

De kandidaat wordt voorafgaande aan plaatsing getest, opgeleid en specifiek getraind voor de toekomstige baan.

Graag stellen wij u voor aan onze opdrachtgevers.

Natuurlijk hopen wij dat ook uw bedrijfsnaam in de toekomst aan deze lijst wordt toegevoegd. Wij garanderen u een maximale inzet van al het door ons geleverde personeel en een persoonlijke begeleiding.

Kijlstra logohoving-holland